Hành trình khám phá đất nước Thái Lan trong 5 ngày 4 đêm, của đoàn Thái Lan khởi hành vào ngày 18/08/2016 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trong suốt quá trình diễn ra tour du lịch Thái Lan, cũng như vui chơi giải trí ở những khu vực trong trung tâm đất nước…